ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น “โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนเต่างอยและการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

 
You are here: Home ข่าวและกิจกรรม ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น