ข่าวกิจกรรมโรงงานหลวงฯ

 
 

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ หมู่ ๔ บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ ๐๔๒–๗๖๑๑๒๙
โทรสาร  ๐๔๒-๗๖๑๑๘๙
 
You are here: Home